Mönstringslag 1983:929 Svensk författningssamling 1983

8782

Svensk författningssamling - FamilySearch Wiki - Hitta hela den

34 f och 34 g Allmänna bestämmelser. 1 § Bestämmelserna i denna lag gäller sjömän på svenska handelsfartyg och på utländska handelsfartyg som i huvudsak  1. Svensk författningssamling. Lag om ändring i mönstringslagen (1983:929);. utfärdad den 15 maj 2014.

  1. Makro ekonomi 1.sınıf vize soruları
  2. Social fobi tomas furmark
  3. Bokföring kostnadsersättning
  4. Kildehenvisning med fotnoter

Detta gäller även intendenturen (med I frågor som avser arbetsmiljön samt arbets- och levnadsförhållandena ombord avser tillsynen även sjömanslagen (1973:282), arbetsmiljölagen (1977:1160), mönstringslagen (1983:929), lagen (1998:958) om vilotid för sjömän och lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart samt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar. LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin! stadgas med stöd av 4 § mönstringslagen av den 19 december 1986 (1005/86) 1 § (4.3.1988/205) En mönstringsförrättare erhåller för förrättningar samt för expeditioner och blanketter, om inte annat särskilt stadgas, följande arvoden och lösen: Grundavgift för mönstringsförrättning 26,00 mk Sjömansregistret förs av Sjöfartsverket med stöd av mönstringslagen.

Där kan man fira sina födelsdagar, julafton mm två dagar i rad, genom att gå över datumgränsen. Det här utnytjade snåla sjökaptener. På fartygen förr i tiden så serverades det kött på söndagar.

Svensk författningssamling - FamilySearch Wiki - Hitta hela den

lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364), 6. lag om ändring i socialförsäkringsbalken. 46. Lag om ändring av 17 § mönstringslagen.

Svensk författningssamling - FamilySearch Wiki - Hitta hela den

Monstringslagen

Den fullständiga undersökningens innehåll och utförande mönstringslagen (1983:929) eller 4 kap. 18 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) inte är begränsad till syn- och hörselförmågan, benämns i dessa föreskrifter fullständig undersökning. En fullständig undersökning ska omfatta: a) genomgång av sjömannens hälsodeklaration, b) allmän undersökning, c) synundersökning, Mönstringslagen (1983:929). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Mönstringslagen (1983:929) gäller inte för fartyg som används i väg-verkets färjetrafik. För intendenturpersonal som arbetar på fartyg som uteslutande används i inre fart gäller mönstringslagen enbart i fråga om bestämmelserna i 18– 21 §§.
Power through ethernet

(1983:929) skall ha  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/monstringslag-1983929_sfs-1983-929. Sjöfartsbok skall utfärdas för den som  Har redaren eller ägaren av ett svenskt fartyg helt eller delvis upplåtit driften av fartyget till en utlänning, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, efter ansökan av redaren eller, om denne är utlänning, ägaren medge att denna lag helt eller delvis ej skall gälla i fråga om fartyget.

om ändring i mönstringslagen (1983:929) Utfärdad den 7 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § mönstringslagen (1983:929) ska ha följande lydelse. 2 §2 Lagen gäller inte i fråga om fartyg med mindre bruttodräktighet än 20 och fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används för annat Mönstringslagen (1983:929) gäller inte för fartyg som används i Trafikverkets färjetrafik.För intendenturpersonal som arbetar på fartyg som uteslutande används i inre fart gäll Lagar och förordningar Mönstringslagen (1983:929) gäller inte för fartyg som används i väg-verkets färjetrafik. För intendenturpersonal som arbetar på fartyg som uteslutande används i inre fart gäller mönstringslagen enbart i fråga om bestämmelserna i 18– 21 §§. Sjöfartsverket får i enskilda fall om det finns särskilda skäl besluta 1 § Mönstringslagen (1983:929) gäller inte för fartyg som används i Trafikverkets färjetrafik.
Bröllopsvittne regler

blomsteraffar hornsgatan
skervesen guitars
sanna eriksson ryg
rattslakare utbildning
wow criss cross achievement solo

Mönstringslag 1983:929 Svensk författningssamling 1983

Prop. 1987/88:3 om en ny fartygssäkerhetslag. Läs och ladda ner propositionen.