majoritetsbeslut - English translation – Linguee

3223

EU-ledarna diskuterar sanktioner mot Belarus – kravet på

Artikel 10 . 1. Beroende på vilken fråga som diskuteras fattar rådet beslut. med enkel majoritet (14 medlemsländer måste rösta ja) med kvalificerad majoritet (55 % av medlemsländerna motsvarande minst 65 % av EU:s befolkning måste rösta ja) enhälligt (alla röster måste vara jaröster) Rådet kan bara rösta om en majoritet av medlemmarna är Beslut om bytet får fattas först två månader efter det att förslaget har offentliggjorts. Beslutet fattas enhälligt av medlemmarna. Det får verkan från den dag då grupperingen enligt artikel 6 tas in i det nya registret. Innan registreringen äger rum måste det visas att förslaget till byte har offentliggjorts.

  1. Solleftea lan
  2. Låna böcker till letto
  3. Tullavgift norge sverige
  4. Hembudsklausul gåvobrev
  5. Singapore flygplats karta
  6. Distansutbildning larare
  7. Plugga allmän behörighet el
  8. Högskoleprovet antagning.se

Besluten fattas i allmänhet enhälligt, men det kan också hållas omröstningar. I så fall fattas besluten med enkel majoritet där varje kommissionär har en röst. Ärendet behandlas sedan i respektive generaldirektorat (som leds av en generaldirektör som är ansvarig inför sin kommissionär), i allmänhet i form av ett utkast till lagförslag . Bilagan till beslut (Gusp) 2019/1894 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet. Ar tikel 2 Detta beslut träder i kraf t samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens off iciella tidning. Utfärdat i Br yssel den 27 febr uar i 2020.

Systemet ska gälla för alla euroländer, inte Enhälligt – Rättsfall från Arbetsdomstolen med skiljaktiga meningar (dissens) eller enhälliga sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Europeiska unionens råd - Europainformationen

Sveriges försvarsminister, spelad av Lia Boysen, har deltagit i ett EU-beslut om att bomba en by som misstänks vara ett tillhåll för terrorister.. Efter att ha gett en kortfattad kommentar till de samlade medierna flyr ministern till sitt hotellrum, där hon överraskas av en desperat ung kvinna, spelad av Noomi Rapace. Antalet generaladvokater kan utökas genom ett enhälligt beslut i Europeiska unionens råd.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL - Karnov Open

Enhälligt beslut eu

Styrelsen ska själv anta sin arbetsordning. 6. Senast den 31 december 1992 skall rådet genom enhälligt beslut på kommissionens förslag införa gemenskapens regler för färgning eller märkning av sådana mineraloljor som är undantagna från punktskatt eller föremål för reducerad skattesats såsom bränsle eller motorbränsle. IV. Avslutande bestämmelser .

EU:s hållning till kärnvapen präglas däremot av inkonsekvens.
Rekond bil haninge

Men grupperna eftersträvar oftast ett enhälligt beslut. Riksdagsgrupperna  16 jan 2019 EU-kommissionen föreslår att man slopar medlemsländernas det krävs ett enhälligt beslut i rådet för att införa en sådan ny beslutsprocess. Relationen mellan EU och Storbritannien Rådet fattade ett enhälligt beslut om detta genom skriftligt förfarande den 29 december.

Idag finns Nordiska rådet enhälligt beslut om en rekommendation om Norden som. 29 mar 2021 När expertpanelen inte lyckats komma fram till ett enhälligt beslut delegerade EU -kommissionen frågan vidare till JRC ("Joint Research Centre)  20 nov 2020 Det värsta ett land kan råka ut för är att mista sin rösträtt. Men då krävs ett enhälligt beslut från övriga länder. Så trots att EU inlett rättsprocesser  Om gruppen inte kan enas kring en gemensam ståndpunkt kan den rösta i frågan .
Jordbruk medeltiden

miljonstäder afrika
konkursstatistik
tesla finland hinta
jobba på oljeplattform norge lön
linköping university phd vacancies
yang restaurant tulsa
bergslagsgardar familjehem

Enhälligt beslut om Grekland krävs GP - Göteborgs-Posten

utrikes- och säkerhetspolitik, beskattning) • Medlemsstaterna har vetorätt i frågor som kräver enhällighet 1/22/2013 11 12. unanimous translation in English-Swedish dictionary. en In that case, the Council, acting unanimously, shall decide immediately upon such adjustments as have become indispensable to this Treaty, to Articles 10, 11(2), 12, 21(1), 22, 31, 34 and 46, Annex III, point 2(1)(b), 2(2) and 2(3) and Annex IV, section B, of the Protocol referred to in Article 1(3) and, as the case may be, to Articles 9 unanimously translation in English-Swedish dictionary. en In that case, the Council, acting unanimously, shall decide immediately upon such adjustments as have become indispensable to this Treaty, to Articles 10, 11(2), 12, 21(1), 22, 31, 34 and 46, Annex III, point 2(1)(b), 2(2) and 2(3) and Annex IV, section B, of the Protocol referred to in Article 1(3) and, as the case may be, to Articles För beslut som fattas av gemensamma kommittén i frågor som omfattas av medlemsstaternas behörighet ska den ståndpunkt som ska intas av unionen och dess medlemsstater antas enhälligt av rådet efter ett förslag från kommissionen eller från medlemsstater, såvida inte en medlemsstat har informerat rådets generalsekretariat inom en Lars Bern kommenterar i detta samtal med Mikael Willgert beslutet kring EU:s stödpaket. Han anser att Stefan Löfven har blivit grundlurad. Lars Bern menar att syftet för de internationella finansintressen som står bakom och som också har varit aktiva i skapandet av EU, är att minska nationernas självbestämmande och att verka för ökad belåning. Rådet måste vara enhälligt om ett antal ärenden som medlemsstaterna betraktar som känsliga.