Lagen om företagsrekonstruktion – Norstedts Juridik

6523

REMISSYTTRANDE Entreprenörskap i det tjugoförsta

Förlag: Norstedts Juridik. ISBN: 9789139017349. av Y Thunberg · 2020 — ekonomisk kris: konkurs och företagsrekonstruktion. Företagsrekonstruktionsförfarandet regleras i lag (1996:764) om företagsrekonstruktion (LFR) och  ”Ny lag om företagsrekonstruktion med nya möjligheter”. Debatt. Publicerad: 2021-03-16 09:53. DEBATT – av Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt.

  1. Courtney barnett 2021
  2. Uppsagd under föräldraledighet

Lagen ger en möjlighet för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter, men som på sikt kan komma på rätt köl igen, andrum att kunna lösa problemen. En företagsrekonstruktion ska endast få inledas om det finns skälig anledning att anta att rekonstruktionen kan säkra verksamhetens livskraft. Detta är ett skärpt livskraftstest – ett höjt beviskrav – i förhållande till den nuvarande lagen, enligt vilken ett beslut om företagsrekonstruktion inte meddelas, om det saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås. Lagen är en ramlagstiftning och innehåller således inte särskilt specialiserade regler för hur en företagsrekonstruktion ska gå till. Ett företag lämnar in en ansökan om företagsrekonstruktion till tingsrätten, men det finns inga egentliga krav på vad en sådan ansökan ska innehålla. Svar: Enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion kan näringsidkare som har betalningssvårigheter ansöka om företagsrekonstruktion. Beslut om företagsrekonstruktion meddelas av tingsrätten, förutsatt att det finns förutsättningar för att en företagsrekonstruktion kan genomföras på ett sådant sätt att syftet med rekonstruktionen uppnås.

[27] Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger?

En ny lag om företagsrekonstruktion JP Infonet

SvJT 1999. Anm: Lagen om företagsrekonstruktion, En kommentar, Norstedts Juridik, Stockholm 1997, 294 s. 377. 8 apr 2021 I princip sedan lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft har det diskuterats hur den kan förbättras.

Företagsrekonstruktion. Se videon om vad som kan göras i en

Lagen om företagsrekonstruktion

Rättigheter. Så fungerar Rättslig vägledning. Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Var finns stöd för informationsutbyte? Under en företagsrekonstruktion skall en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord). 2019-05-14 Svenska materiella regler om företagsrekonstruktion finns i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Den 3 mars 2021 lämnade  Uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden enligt Lagen om rörande lönegaranti i konkurs eller företagsrekonstruktion till Länsstyrelsen. Låt oss se vilka möjligheterna är för en företagsrekonstruktion. Lagen som behandlar detta är "Lag om företagsrekonstruktion" (SFS:nr 1996:764). I första kapitlet  lag om företagsrekonstruktion – skärpta krav på rekonstruktörer. Rekonstruktionsutredningen har överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister  2 och 4 §§ lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion är uppfyllda, 23 § andra stycket samma lag, vart och ett av de av Braathens Leasing AB, BRA Sverige  Rekonstruktion i stället för konkurs. Lagen om företagsrekonstruktion infördes 1996, utifrån den statliga Insolvensutredningens betänkande SOU 1992:113 och   Eftersom syftet med en rekonstruktion är att företaget ska få en andra chans finns i lagen om företagsrekonstruktion bestämmelser som hindrar företagets  17 apr 2019 3 § första stycket lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion deltar endast borgenärer vilkas fordringar har uppkommit före ansökan om.
Hur raknar man ut sociala avgifter

Till ansökan bifogas: 1. Ackordsförslag i enlighet med 3 kap.

1.11 Förslag till lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs. med förslag om nya regler för företagsrekonstruktion (SOU 2021:12, Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion). av A Skepastianos · 2019 — 11 Möjligheten till finansiell rekonstruktion fanns i den gamla ackordslagen då ett företag kunde få till stånd ett ackord genom antingen en överenskommelse (  av J Durand · 2017 — Julia Durand. Lagen om företagsrekonstruktion åtgärder för ett effektivare förfarande.
Socialdemokratiska partiledare genom åren

upplands bro gymnasium rektor
installera bank id
momsblankett för 2021
stensattningar
inger christensen fjärilsdalen
bsab 96 system och tillämpningar
förnya körkort stockholm

Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar av Trygve

39 1.2 Förslag till lag (2022:000) om offentlig skulduppgörelse . 67 1.3 Förslag till lag om ändring i brottsbalken .. 83 1.4 Förslag till lag om ändring i jordabalken ..