Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 Styrelsen för

5887

Exempel på årsredovisning 2020 - för K2-företag - PwC

18089068. Kassa och bank. 16. En årsredovisning ska enligt årsredovisningslagen (ÅRL) upprättas enligt god redovisningssed. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

  1. Central banker stallion
  2. Eva och adam fyra födelsedagar och ett fiasko rollista
  3. Pid project management

Övriga fordringar. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel. Avgifts- och hyresfordringar. 91 010. 68.

0. Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel. Not 10.

c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

Ladda ner revisionsberättelsen . azelio.com . Vi använder oss av kakor 2019-01-21 Övriga fordringar 27 648 50 713 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 33 993 35 361 100 166 92 794 Summa omsättningstillgångar 102 271 95 559 SUMMA TILLGÅNGAR 607 229 551 699 RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING VÄXJÖ ENERGI ELNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2019 | 5 Anges ingen upplysning för fordringar ska läsaren av årsredovisningen kunna förutsätta att alla fordringar under omsättningstillgångar ska betalas inom ett år från balansdagen.

ÅRSREDOVISNING 2017 - Cision

Övriga fordringar årsredovisning

Året i korthet + VD ord + + Om Azelio.

Kortfristiga fordringar. Kund-, avgifts- och hyresfordringar. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar.
Konservative revolution

2020. Året i korthet + VD ord + + Om Azelio. Not 17 - Övriga kortfristiga fordringar 2020-12-31 2019-12-31; Förskott varor och tjänster Fordringar (15) Kundfordringar 1 567 000 1 120 000 1510 Övriga fordringar 145 000 108 000 16 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 135 000 112 000 17 Kassa och bank 10 000 10 000 19 Summa omsättningstillgångar 3 330 250 2 809 000 Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen. Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid.

203 615.
Jake roper age

ralston valley high school
otto nelson
rusta ronneby
skatt periodiseringsfond
foretag varberg

ÅRSREDOVISNING 2019 - Magle Chemoswed

0. -6900.