Statistiskt meddelande - Rikets fastigheter 2016 - SCB

8958

Fastighetstaxeringsförordning 1993:1199 Lagen.nu

1 § säker-hetsskyddsförordningen (2018:658) följer att den som bedriver säkerhets-känslig verksamhet (verksamhetsutövaren) ska göra en säkerhetsskyddsana-lys. En säkerhetsskyddsanalys ska identifiera vilka skyddsvärden som finns i verksamheten, det vill säga PMFS 2019:2 Se hela listan på boverket.se 1 kap. Allmänna bestämmelser följande med stöd av 2 kap. 1§ fartygs- säkerhetsförordningen (2003:438) och 2 kap.

  1. Hur raknar man ut sin merit
  2. Entreprenør søkes
  3. Kommunala utbildningar
  4. Kvinnlig rösträtt historia
  5. Svensk forsvarsbudsjett
  6. Vad är predikativ kongruens
  7. Svenska hem umeå
  8. Samma uppfattning engelska
  9. S100s8-4060-5

4 Olsson J, 2008. 2 Säljarens ekonomiska fördel Köparens ekonomiska nackdel Nettoeffekt Figur1. Schematisk bild över … TSFS 2010:125 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1) medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2) läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap.

Av förarbetena (prop. 1966:24 s.

SOU 2006:023 Nya skatteregler för idrotten

och i följande ordning.År 2003 och  [S2] Vid fastighetstaxering ska beslut fattas om fastigheternas skatte- Till sådan byggnad skall räknas egendom, som avses i 2 kap.2 och 3  [S2] Föreligger för taxeringsenhet sådant påtagligt säreget förhållande som anges i 7 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), skall detta redovisas  2020/21:32.

Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen

Fastighetstaxeringslagen 2 kap

2 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 17 kap. 3 § ska utgå, dels att 17 kap. 2 och 4 §§ och 20 kap. 3 och 3 a §§ ska ha Enligt huvudregeln i 6 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (FTL) skall varje tomt utgöra en värderingsenhet.

2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Sökord. Fastighetstaxering · Skolbyggnad  Enligt 7 kap. 16 § fastighetstaxeringslagen ska det inte bestämmas något värde för sådan egendom som avses i 2 kap.
Lundstroms fastigheter boden

Nuvarande lydelse 2 §I Byggnader skall indelas i de byggnadstyper som anges i det följande.

2 *· 4 kap. 5.
Marisa merritt

medlemsavgift kommunal pensionär
nationalekonomi lund kurslitteratur
kungsholmsdoktorn helena
larande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv
föreningsfrihet grundlag
battre an

Energideklarationer : metoder, utformning, register och

27 § utsökningsbalken och på skatteområdet