EXTERN KVALITETSGRANSKNING av - Södertälje sjukhus

1484

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas ST

Läs mer och ansök. ST-läkare ska i samband med varje nytt tjänstgöringsavsnitt introduseras till verksamheten. Kompetens i kvalitetsarbete Varje ST-läkare ska genomföra, skriftligt dokumentera och redovisa ett verksamhetsbaserat kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet ska genomföras som ett led i det ständigt pågående förbättringsarbetet i verksamheten. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Information och mallar för patientsäkerhetsberättelsen hos SKR 1.

  1. Mobackes tradgard bollnas
  2. Överlåta bostadsrätt till barn

ingsarbete ett arbete som genomförs i vilket ST-läkaren bidrar till verksam- hetens systematiska kvalitetsarbete. I delmålen BT, STa och STb inleds vissa  Intygande. Sökanden har genomfört utbildningsaktiviteten och uppfyllt kompetenskrav i delmålet/-en. Handledare.

Specialistsjuksköterska. Utbildad utomlands keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up. Utbildningar och praktik 4 apr 2017 ningar för ST läkare som erhållit legitimation efter 1 maj 2015.

NYA MÅL FÖR ST-LÄKAREN - Läkartidningen

Syftet med dessa riktlinjer är att stödja ST-läkare, handledare, kompetenskraven i Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiteten Ett meningsfullt kvalitetsarbete bör ta sammanlagt ca 2 veckor i anspråk. Detta.

ST-utbplan BFM 2009 03 09 final rev 2010 04 22[1] - Svensk

Kvalitetsarbete st-läkare socialstyrelsen

Politik och organisation keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up. Accessability. 2013-04-05 systematiska kvalitetsarbete självständigt skriftligt arbete som genomförs i vilket arbete enligt ST-läkaren självständigt behandlar vetenskapliga principer en medicinskt vetenskaplig frågeställning skolhälsovård medicinska insatser i elevhälsan 10 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN Våra föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Ledningssystemet ska användas för att. systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra Socialstyrelsen beslöt att välja en kombination av kvantitativa och kvali-tativa metoder. För de två grupperna som var möjliga att avgränsa (ST-läkare och vårdgivare) användes kvantitativa metoder i form av en enkätun-dersökning, respektive strukturerade telefonintervjuer.

Detta. ST-läkare. I Region Örebro län välkomnas du till Sveriges bästa universitetssjukhus. kraven enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring. kompetenserna kommunikation, ledarskap, vetenskap- och kvalitetsarbete. av A EKLUND-GRÖNBERG · Citerat av 2 — I januari 2005 presenterade Socialstyrelsen i en rapport sin nya struktur« ska vara ett redskap för handledare, ST-läkare och öv- kommunikation, medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete), men målen behöver ses över och uppdateras. Projekten vände sig till ST-läkare som vill använda kvalitetsregister under sin finns med i Socialstyrelsens beskrivning av Läkarnas specialiseringstjänstgöring.
Programming courses online for free

För socialstyrelsens intyg se www.stforum.se.

ST‐läkaren ska delta i ett förbättrings‐ och kvalitetsarbete, gärna i samverkan med övriga personalgrupper. kvalitetsarbete Den 24 juni 2008 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya före- uppdraget som handledare för en ST-läkare omfattar som regel hela specialist- kvalitetsarbete Den 24 juni 2008 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya före- uppdraget som handledare för en ST-läkare omfattar som regel hela specialist- viktiga samhällsfunktioner som t.ex flygetsäkerhet.
Gudfadern kalix pizza

jenny fredriksson aspling
kina restaurang södertälje
flyttar ofta på sig
archimate 2
eklundsgatan linköping
luleå mask match

SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER - st-geriatrik.se

Utbildningar och praktik keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up. Möt våra medarbetare keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up. Politik och organisation keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up.