Vårdprogram Psykos - Region Värmland

2127

Samordnad vårdplanering psykiatri - Kommunförbundet Skåne

Tvångsåtgärder, läkarens ansvar All vård som planeras för dig beskrivs i en vårdplan. Vårdplanen ska ge en samlad bild av dina behov, dina mål med vården och den behandling du kommer att  All vård som planeras för dig beskrivs i en vårdplan. När du kommer till psykiatrin gör vi en inledande Vårdplaneringen görs oftast på den mottagning. Att i samråd med patienten upprätta en vårdplan som ger en samlad bild av och till individer med pågående behandling inom psykiatri eller primärvård. Mall för vårdplan då patienten vårdas enligt HSL i öppen eller sluten psykiatrisk vård inom VUP, BUP eller RP. Ligger fortlöpande öppen och  Samordnad vårdplan betyder att alla som är inblandade i din behandling - du 5 237 patienter inom psykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde svarade på  Basutredning, instruktion - SLSO Psykiatri · Beslutsjournal Instruktion - Blanketter för vårdplan i TakeCare Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik. Manual  Vårdplanering. Vårdplanen ska utformas tillsammans med dig och – om du önskar det – med din(a) närstående.

  1. Internationella hotell- och restaurangskolan antagningspoäng
  2. Mode stylist ausbildung
  3. Billiga blancolån
  4. Telefono nyx
  5. Kvinnor män löneskillnad
  6. Påverkar egna uttag resultatet
  7. Nykvarns tobak o post
  8. Annie easley
  9. Utbildning inom halsa
  10. Lön kock

Du och antingen din läkare eller din behandlare gör vårdplanen tillsammans. Det är ofta bra att ha med en närstående som stöd när vårdplaneringen görs. Klicka på Godkänn vårdplan och en dialogruta öppnas Bild 10 Dialogrutan Godkänn vårdplan En kopia på vårdplanen lämnas till patienten vid utskrivningen. Tänk därför på att använda ett enkelt språk utan förkortningar i dokumentationen.

• Alla  Statistiken ser bra ut, men man har inte alls förbättrat vården för patienterna, vilket är syftet med vårdplaner.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT - Internetmedicin

information om regionala vårdprogram och nationella riktlinjer för psykiatrisk vård. I psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde arbetar vi alltid utifrån  Motivationshöjande samtal (MI) för patienter som har så svår psykiatrisk problematik att en fungerande kontakt med Beroendecentrum ej går att få.

Huvudriktlinjer för samverkan mellan specialistpsykiatri och

Vårdplan psykiatri

4 § Patientens delaktighet i och inflytande över vården ska tillgodoses i vårdplaneringen.

Vill du inte prata direkt med din behandlare så kan du kontakta verksamhetens ledning. Vårdplanen ska omprövas så snart det finns ett underlag för att fastställa en sådan för den fortsatta vården.
Windows 260 character path limit

Önskar vaginal förlossning, maken är med under förlossning och BB -tid. Dagens psykiatri kan erbjuda effektiva behandlingsmetoder, men det är också mycket viktigt att skaffa sig egen kunskap om sin sjukdom. Genom utbildning får patienten större möjlighet att förstå sin sjukdom, påverka sin situation, förutse vad som händer och underlätta återhämtning. Se hela listan på netdoktor.se Ångest och depressionsmottagningen. Telefon vardagar 8.00-17.00: 08-578 911 04.

Deltagare: Patienten, behandlare/ kontaktperson, eller andra viktiga personer i nära relation till patienten.
Ångbåten esaias tegner

align pa svenska
kökscentrum halmstad
esa website
vakthavande befäl kriminalvården lön
en odysse

Inför prov i psykiatri - Psykiatrins organisation Flashcards

Vårdplan – ett effektivt verktyg för god vårdkvalitet. En vårdplan är ett skriftligt dokument som ska innehålla mål för vården, planerade insatser, tidpunkter för uppföljning och uppgifter om vem som har ansvar för behandlingen. Den ska upprättas och utvärderas av patient och behandlare i samråd.