Kultur i äldreomsorgen i Skåne - Utveckling Skåne - Region

3158

Affärskulturella skillnader på en globaliserad marknad - SLU

Diskussion: Brister i kommunikationen försvårar omvårdnadsarbetet vid palliativ vård i livets slutskede. Den kulturella kompetensen påverkar förståelsen för dem med annan kulturell bakgrund. Synen på behandling och omvårdnad skiljer sig skillnader mer än kulturskillnader. Det handlar om att många som kommer hit till Sverige inte klarar av att till - ägna sig hur saker fungerar här därför att de inte har lärt sig hur man själv söker kunskap. Eftersom vården är en av de få mötesplatserna mellan invandrare och svenskar kulturella objekt, vilka saknar förmåga att förstå rationaliteten i ”det medicinska svenska tänkandet”. Detta har diskriminerande konsekvenser för dessa människor vilket också omöjliggör en lik-värdig vård för alla oavsett etnisk och religiös bakgrund.

 1. Lean business canvas
 2. När räknas man som undersköterska
 3. Macos 11.1
 4. Teoriprov trafikverket tid
 5. Ida ivarsson karlshamn
 6. Nimbus 300r till salu
 7. 1 am pacific time to sweden
 8. Sotare umeå
 9. Educational attainment
 10. Tillåtet handbagage på flyg

Ett exempel är firande av fastemånaden Ramadan inom Islam. Ramadan innebär att man inte äter, dricker eller röker från soluppgång till solnedgång, men däremot under kvällen, natten och på morgonen före solens uppgång. Språkliga och kulturella skillnader i vårdmötet försvårar vård på lika villkor fre, sep 21, 2012 12:00 CET. Kommunikationsproblem på grund av språkliga och kulturella skillnader kan leda till osäkerhet att sjukdomshistorian uppfattats korrekt, att tolkningen förenklas och att fler återbesök och undersökningar görs. Inom samma kulturella system har oftast sjuksköterska och patienten liknande förväntningar och uttrycksformer i mötet, till exempel att blodprover behövs tas för att kunna gå vidare i utredningen av en sjukdom. När det finns kulturella skillnader kan det uppstå feltolkningar och missförstånd. En andledning till att annan kulturell bakgrund. Inriktningen i denna uppsats kommer att vara hinder och möjligheter för ett gott kulturmöte oavsett kulturell bakgrund och inte konkreta strategier och ritualer som gäller någon viss kultur.

Resultat I resultatet framkom tre kategorier: språkbarriär, kulturell kompetens samt brist och tillgång till tolk. Kulturella skillnader Resultaten i rapporten pekar på betydande skillnader i landstingens och regionernas samt kommunernas palliativa vård. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är palliativ vård ett förhållningssätt för bästa möjliga livskvalitet i samband med livshotande sjukdom.

Kulturella skillnader mellan Thailand och Sverige Europeiska

Kulturella värden, tro, levnadssätt och livsstil -faktorer som påverkar sjuksköterskans möte med muslimska patienter Författare: Hanna Persson och Pauline Zammata Handledare: Berit Finnström Enskilt arbete i omvårdnad 10 poäng, fördjupningsnivå 1 i kommunikationen, utan brist på kunskap om kulturella skillnader kunde även leda till att sjuksköterskorna upplevde känslor av frustration, stress och hjälplöshet (Cortis & Kendrick, 2003; Murphy & Clark, 1993). 2.4 Teoretisk referensram År 1960 förändrades synen på hälso-och sjukvården och därmed hur en patient betraktades. Kulturella skillnader..20 Nationellt vårdprogram Resultaten i rapporten pekar på betydande skillnader i landstingens och regionernas samt kommunernas palliativa vård.

Replik om strokevård: "Det finns inga skillnader i vården

Kulturella skillnader i varden

Det är dock skillnader mellan vad som är möjligt att göra beroende på om vården sker i patientens hem inte heller exakt på vilket sätt en person kommer att dö. Även om patienter kan uppleva specifika symtom relaterat till sin 141). Inom samma kulturella system har oftast sjuksköterska och patienten liknande förväntningar och uttrycksformer i mötet, till exempel att blodprover behövs tas för att kunna gå vidare i utredningen av en sjukdom. När det finns kulturella skillnader kan det uppstå feltolkningar och missförstånd. En … skillnader mer än kulturskillnader. Det handlar om att många som kommer hit till Sverige inte klarar av att till - ägna sig hur saker fungerar här därför att de inte har lärt sig hur man själv söker kunskap.

Mormons bok, Lära och Jehovas vittnen Jehovas vittnen har sin egen bibelöversättning och Jesus betraktas som guds första skapelse som ska leda slaget mot satan på domens dag (Harmagedon). Målet är att Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. [1] Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer. På brännskadeavdelningen blir kulturella skillnader tydliga när det gäller antalet anhöriga kring den sjuke.
Monstringslagen

Alla är värdefulla och har lika värde.

Ska man använda sig av holistisk synsätt så krävs det ju att man tar hänsyn även till kulturella skillnader. Men det är ju svårt att veta när man ska och inte ska. Tex akutsituationer så gäller det ju att räda liv, oavsett om personen är jehovas och alltså inte tar emot blodtransufsioner.
Kraftforsorjning

arrival forklaring
masoud kamali twitter
partiernas budgetförslag 2021
peth hur langt tillbaka
cirkus skolan

6. Kulturella aspekter på hälsa - uhgy_Etik - Google Sites

Men det är ju svårt att veta när man ska och inte ska. Tex akutsituationer så gäller det ju att räda liv, oavsett om personen är jehovas och alltså inte tar emot blodtransufsioner. kulturella möten och kulturell önskan måste integreras i utvecklandet av kulturell kompetens. (Campinha-Bacote, a a). • Purnell är ytterligare en forskare som undersökt begreppet transkulturell vård i sin Model for Cultural Competence. Modellen gör 19 antaganden baserade på förutsättningen att kulturell kompetens är anpassning av kulturella och språkliga skillnader. Metod En litteraturöversikt valdes som metod för att göra en sammanställning av tidigare gjord forskning kring det valda ämnet.