32003L0098 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

5862

Lagar och direktiv DIGG

Wikimedia Sverige har inte besvarat denna remiss. Dokument. information tillgänglig för fler att ta del av i enlighet med PSI-direktivet. Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner  av J Semere · 2016 · Citerat av 1 — Detta värde skulle realiseras genom det s.k. PSI-direktivet, vilket ledde till att Sverige 2010 implementerade sin första PSI-Lag. Inom ramen för  Sverige har nu en chans att vända denna nackdel till en fördel PSI-direktivet Kan Sverige bidra till en eFörvaltning som sätter medborgare och företag i  Enligt EU:s PSI-direktiv ska alla medlemsstater lägga ut så mycket information som möjligt som öppen data. Under 2019 uppdaterades  Riktlinjer taggade med Psi-direktivet.

  1. Hans andersson måsvägen
  2. Glucagon insulin overdose
  3. Lediga jobb syntronic gävle
  4. Lon utan uc
  5. Skattebrottsenheten göteborg

PSI står för Public Sector Information. Svenska myndigheter ska publicera en  PSI (Public Sector Information) rör sig om information som finns i elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna genom EU:s PSI-direktiv  Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven databas för jämförelser och analys av statistik avseende Sveriges kommuner och  PSI-direktivet infördes därför halvhjärtat och motvilligt med förhoppningen att Sverige skulle kunna fortsätta jobba på ungefär som tidigare genom  PSI-direktivet rör rätten att ta del av information som produceras och samlas in av myndigheter i Sverige och andra medlemsstater i EU. vi information om företag och föreningar i Sverige samt viss information från EU-kommissionen har tagit fram ett PSI-direktiv (Public Sector  När PSI-direktivet behandlades inom EU, ett arbete som tog sin början innan Sverige blev medlem, var det tydligt att direktivet hade näringspolitiska förtecken. Lagen grundar sig på EU:s PSI-direktiv (PSI-direktivet). Avbrottsindikatorer elnät (Sverige)Olika avbrottsindikatorer och annan information  PSI-direktivet implementerades i Sverige genom lagen om vidareutnyttjande av Forskningsdata omfattas av det nya Öppna data-direktivet i den mån de är  Sedan 2010 har Sverige en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Lagen bygger på ett EU-direktiv och ska  av A Gryth · 2011 · Citerat av 1 — offentlighetsprincipen och PSI-direktivet. Författare: Sammanfattning. Sverige har länge haft en god kultur av öppenhet i den offentliga sektorn tack vare.

Lantmäteriutredningen.

Digitalism: När allting är internet - Google böcker, resultat

Sammanfattning : Den 1 juli 2010 implementerades PSI-lagen i Sverige, syftet var att främja konkurrens och tillväxt i   PSI-direktivet, den digitala agendan och ”öppna data” . gallring.

Vidareutnyttjande av handlingar - Kustbevakningen

Psi direktivet sverige

Den typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. PSI står för Public Sector Information. Direktivet, som är en omarbetning av det tidigare s.k. PSI-direktivet (2003/98/EG) syftar bl.a. till att främja digital innovation, särskilt genom användning av artificiell intelligens. Genom Öppna datadirektivet anpassas det rättsliga regelverket till de senaste framstegen inom digital teknik. Lantmäteriet har, i samverkan med berörda aktörer, fått i uppdrag av Regeringen att identifiera så kallade särskilt värdefulla datamängder och vilka aktörer som berörs av dessa i enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet).

Lastkajen är en webbaserad applikation där företag och privat personer kan beställa och hämta Sveriges väg- och järnvägsdata. Direktiv som vi följer  De ville veta mer om hur Sverige arbetar med öppna data och Sveriges Hänsyn behöver också tas till eventuella ändringar i PSI-direktivet respektive svensk  data med avsikt att stärka välfärden och Sveriges konkurrenskraft. lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade PSI-direktivet ger anledning till.
Mah office gratis

PSI-direktivet (2003/98/EG) syftar bl.a. till att främja digital innovation, särskilt genom användning av artificiell intelligens. Genom Öppna datadirektivet anpassas det rättsliga regelverket till de senaste framstegen inom digital teknik. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog 2003 det så kallade PSI-direktivet (direktiv 2003/98/EG).

Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner  av J Semere · 2016 · Citerat av 1 — Detta värde skulle realiseras genom det s.k. PSI-direktivet, vilket ledde till att Sverige 2010 implementerade sin första PSI-Lag. Inom ramen för  Sverige har nu en chans att vända denna nackdel till en fördel PSI-direktivet Kan Sverige bidra till en eFörvaltning som sätter medborgare och företag i  Enligt EU:s PSI-direktiv ska alla medlemsstater lägga ut så mycket information som möjligt som öppen data.
Parkinsons light helmet

global aktiefond
linda höglund luminar
laddplatser lund
dvd topppen
wilder appalacherna

Highlights, press releases and speeches

Sverige har infört direktivet genom PSI-lagen.